Tilskudd til tilpasning skal enkeltrapporteres fra 01.01.2012

Bruken av startlån og tilskudd til etablering skal enkeltrapporteres fortløpende gjennom hele året. Nytt fra 2012 er at tilskudd til tilpasning også skal enkeltrapporteres.

Dette er nå mulig i rapporteringsmodulen StartRap fra  mars 2012 (men det gjelder for alle søknader om tilskudd til tilpasning som har fått status “Avslag” eller “Utbetalt” fra 01.01.2012). Samlerapportering for tilskudd til tilpasning utgår. Vi viser til avslag- og bevilgningsbrev der dette er blitt gjort kjent.

Kommuner som benytter seg av saksbehandlingssystemet StartSak (behandling av startlån og tilskudd til etablering som har blitt utvidet til å kunne behandle søknader om tilskudd til tilpasning fra 01.01.2012)
blir saker med status “Avslag” eller “Utbetalt” automatisk innrapportert til Husbanken.

Fortsatt må alle kommuner en gang i året årsrapportere i StartRap (tap- og tapsfond, rentepåslag, og kontrollere/verifisere tallgrunnlaget i skjermbildet startlån og tilskudd).