Elverum: Tilpasse bustaden – ei investering for framtida

Den nye reforma «Bu trygt heime» set planlegging for alderdommen høgt på dagsorden. Skal ein bli buande som før, tilpasse bustaden eller flytte? Konferansen vil rette særskild fokus på tilpassing av bustad, både for eldre, barn med nedsett funksjonsevne og andre med behov for ein tilpassa bustad.

Start: 28. november 2023 10.00
Slutt: 28. november 2023 15.00
Sted: Terningen Arena, Elverum og digitalt
Pris: Konferansen inkludert lunsj er gratis. Reise og eventuelt opphald må dekkast av den enkelte.
Konferansen er for tilsette og beslutningstakarar i kommunar i heile landet, og andre med interesse for feltet.
Påmeldingsfrist: 24. november 2023 10.00

Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentral inviterer til nasjonal konferanse om tilpassing av bustad. Vi vil vise konkrete eksempel på tilpassing av bustad for personar med nedsett funksjonsevne, både barn og eldre, og korleis kommunane arbeider og kan arbeide med dette.

Avgjersla som den enkelte tek, kan ha mykje å seie for både livskvaliteten til den enkelte, for eldreomsorga og økonomien i kommunen.

Delta digitalt

Arrangementet blir streama. No er det berre mogleg å melde seg på som digital deltakar. Du vil få tilsendt lenke til sendinga i eigen e-post i forkant av arrangementet. Frist for å melde seg på digitalt er fredag 24.11, kl. 10.00.

Program

 • Velkommen til konferanse
  v/ konferansier Cathrine Hagby, ergoterapeut, NAV Hjelpemiddelsentralen Vest-Viken
 • Velkommen til Elverum!
  v/ Lillian Skjærvik, ordførar, Elverum kommune
 • Husbanken – ein god støttespelar for alle kommunar
  v/ Eva Milde, regiondirektør, Husbanken øst
 • Betre saman 
  v/ Ole Martin Zedell, avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet
 • Tilrettelegging av bustad, - med og utan hjelpemiddel 
  v/ Eli Nordvik, seniorrådgjevar og ergoterapispesialist, NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag
 • Husbanken sine verkemiddel i eldrebustadpolitikken 
  v/ Sigbjørn Spurkeland, seniorrådgjevar, Husbanken
 • Sånn gjer vi det i Elverum 
  v/ Hieke Elgersma, fagleiar, bustadsosialt team, Elverum kommune
 • Korleis vil eldre bu og kan kommunen påverke?
  v/ Hans Christian Sandlie, forskingsleiar, seksjon for aldersforsking og bustadstudiar, Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Korleis bruke hele handlingsrommet – heilskapleg verkemiddelbruk 
  v/ Gøril Berg, spesialergoterapeut og Liv Stuan, saksbehandlar, økonomiske verkemidlar, Stange kommune
 • God organisering og bustadrådgjeving gjev resultat 
  v/ Monica Ketelsen, seniorrådgjevar, Husbanken
 • Godt samarbeid gav meir enn hundre tilpassa bustader
  v/ Atle Granrud, avdelingsleiar, drift og økonomi, NAV Gjøvik
 • «Vi må ta tak før» 
  v/Marit Askvig Amb, ergoterapeut, Ringsaker kommune
 • Oppsummering og vel heim
  v/ NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Programmet kan blir endra.

Har du spørsmål? Kontakt oss på e-post post@husbanken.no

Har du allergiar eller matintoleransar som vi skal ta omsyn til i lunsjen, må du gi oss beskjed i kommentarfeltet på påmeldingsskjemaet.