Webinar om by- og tettstedsutvikling

Møt kommuner som vektlegger sosial profil på boligbyggingen i boligmarkeder med høy aktivitet. De samarbeider med private aktører om å løse de boligsosiale utfordringene.

Start: 08. september 2022 10.00
Slutt: 08. september 2022 12.00
Sted: Webinar
Pris: Gratis
Webinaret er for ansatte og ledere i kommunene som er opptatt av jobbe sammen om by- og tettstedsutvikling.
Påmeldingsfrist: 06. september 2022 12.00

Program

 • Velkommen v/Husbanken.
  Husbankens har virkemidler for å løse boligsosiale utfordringer som en del av boligbyggingen.
 • NBBL – Om ulike etablerermodeller som leie til eie og deleie v/ Line C.B. Bjerkek, advokat og faglig leder.
  Eksempler fra boligbyggelagenes virksomhet om ulike boligkjøpsmodeller som kan sikre at flere kan kjøpe sin egen bolig, som leie til eie og deleie. Og en kort innføring i juridiske problemstillinger knyttet til modellene.
 • Pause
 • Haugesund kommune for områdeplan Flotmyr v/ byplanlegger Ragnhild Bakkevig.
  Innovativ bruk av arkitektkonkurranse for unge arkitekter. Utvikling av en designhåndbok for å kunne løse i praksis temaer som bokvalitet, mobilitet, bærekraft og folkehelse, og om nye boformer i byutviklingen.
 • Asker kommune - Samarbeid med private aktører for boligutvikling i store reguleringer.
  Samarbeid med privat aktør for boligutvikling ved Kristin Opsahl i Asker kommune og Jarek Zagierski i Gode hus. Kommunen orienterer om «boligsosial profil» i utbyggingsavtaler, sosiale boformer og betydning av medborgerskap. Det blir vist til et samarbeid om å etablere et lite generasjonssamfunn sammen med privat aktør på felles tomt.
 • Avslutning v/Husbanken.