Bergen: Ein bustad for heile livet

Det er Senteret for et aldersvennlig Norge som saman med Statsforvaltaren i Vestland, KS Vestland og Husbanken inviterer til denne bustadkonferansen. På konferansen vil vi rette merksemda på behov, moglegheiter og løysingar som gjer at den einskilde kan bu lenger i eigen bustad. Du kan delta fysisk eller digitalt.

Start: 31. mai 2022 10.00
Slutt: 31. mai 2022 15.30
Sted: Scandic city Bergen og digitalt
Konferansen er for kommunedirektørar/rådmenn, planleggjarar, folkehelserådgjevarar, leiarar i helse- og omsorgstenestene, eldreråd, politikarar, utbyggjarar og andre interesserte
Påmeldingsfrist: 16. mai 2022 00.00