Bostøttekonferansen 2023

Husbanken inviterer til to innholdsrike dager med faglig påfyll for saksbehandlere og ledere som jobber med bostøtte.

Start: 08. juni 2023 10.00
Slutt: 09. juni 2023 15.00
Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen
Pris: Se prisinformasjon i påmeldingslenken

Program dag 1

 • Bostøttens rolle i gjennomføring av den nasjonale strategien "Alle trenger et trygt hjem", v/Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Kommunen – vår viktigste samarbeidspartner! v/Husbanken
 • Refleksjoner rundt ekspertutvalgets rapport «Bostøtte: opprydding og forankring»
 • Hvilken utvikling har vært på bostøtte og hva er veien videre? v/Husbanken
 • Hvorfor er bostøtten viktig for våre målgrupper? v/Bostøttealliansen
 • Gruppearbeid: Refleksjonsoppgaver på tvers av kommuner
 • Tilbakemelding på refleksjonsoppgavene, v/Husbanken
 • Samarbeid og samorganisering, kommuner deler erfaringer:
  • Hvordan jobber kommunen for å nå ulike målgrupper?
  • Hvordan sørge for god informasjonsflyt mellom ulike førstelinjer i kommunen?
  • Interkommunalt samarbeid – hvordan jobber kommuner som har samorganisert bostøttearbeidet?
 • Vi avslutter dagen med et inspirerende og morsomt innlegg, v/ekstern foreleser

Program dag 2

 • Kulturelt innslag, v/Kulturskole
 • Hvordan jobber kommunene? v/Husbanken
 • Presentasjon av innsiktsarbeidet gjennomført av Husbanken i 2022–23, v/Husbanken
 • Kommunen som førstelinje, hva betyr det? v/Kommune og Husbanken
 • Målgrupper, nyttige verktøy, v/Husbanken
 • Paneldebatt: Kommuner diskuterer og løser ulike problemstillinger
 • Spørsmål til salen basert på diskusjonen i paneldebatt, svar med mentimeter
 • Svar på spørsmål fra kommunene sendt inn i forkant av konferansen, v/Husbanken
 • Digitalisering – Hva er nytt og hva kommer? v/Husbanken

Konferansen gir rikelig mulighet for utveksling av erfaringer med kollegaer fra andre kommuner og Husbankens bostøttemedarbeidere. 

Overnatting, lunsj og middag dekkes av den enkelte. Se prisinformasjon i påmeldingslenken.

Det er begrenset antall plasser, så ikke nøl – meld deg på nå!

Med deg på her