4. Annen informasjon

4.4 Tilgang til bostøttesystemet

All saksbehandling av bostøtte skjer i Husbankens bostøttesystem, og alle kommuner er tilknyttet systemet. Det er kun ansatte som har behov for det i arbeidet sitt, som får tilgang.

Du kan få tilgang til bostøttesystemet hvis du

  • behandler bostøttesøknader. Du får bl.a. tilgang til å registrere og kontrollere søknader i systemet
  • jobber i førstelinjetjenesten, og har som oppgave å gi råd og veiledning til enkeltsøkere. Du får lesetilgang til bostøttesystemet, dvs. du kan se hvordan en sak er behandlet, men du kan ikke registrere noe på saken.
  • arbeider med å samkjøre statlig og kommunal bostøtte, du får lesetilgang til bostøttesystemet.

Det forutsettes at du har et saklig behov for å få tilgang. Hvis arbeidet ditt gjør at du har behov for opplysninger i en enkeltsak, må du henvende deg til saksbehandler i kommunen.

Se www.husbanken.no hva du må gjøre for å få tilgang til bostøttesystemet.

4.5 Oversikt over vedtakskoder

Liste over avslagene i prioritert rekkefølge:

V48 – Biperson ikke bosatt på søknadsadresse

V09 - Manglende opplysninger

V05 - Ikke i registrert i folkeregisteret på situasjonsdato

V11 - Hovedperson er død

V04 - Boligen utenfor ordningen

V02 - Ingen støtteberettigede

V03 - For høy inntekt i forhold til boutgift

4.6 Kontakt med Husbanken

Post

Post som handler om bostøtte skal sendes til:

Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

E-post

post@husbanken.no

Personopplysninger skal ikke sendes per e-post. Eventuelt kan ID-nummeret (saksnummer) på saken brukes.

Telefon

Saksbehandlere i kommunen kan ringe telefon 22 96 18 81 når de ønsker å snakke med Husbanken om bostøtte. Denne telefonen blir betjent av Husbankens «bostøttepool» etter et telefonvaktsystem.

Brukerstøtte

Har du glemt din brukeridentitet og/eller passord for innlogging til Husbankens ekstranett, kan du ta kontakt med Husbankens brukerservice på telefon 22 96 18 85 eller sende e-post til brukerservice@husbanken.no

Gå til neste kapittel 5. Definisjoner og begreper

Gå til innholdslisten