3. Kommunens andre oppgaver i bostøttearbeidet

3.9 Kommunale avgifter og kommuneopplysninger

  • Saksbehandlere i kommunene endrer opplysningene om kommunale avgifter i bostøttesystemet når det er vedtatt endringer. Departementet har ikke sagt noe om hva som ligger i et gjennomsnitt. Det er tilstrekkelig å legge et matematisk gjennomsnitt for kommunen til grunn, eller bruke skjønn å legge til grunn en avgift som er representativ for målgruppen. Det finnes oversikter hos Statistisk sentralbyrå.
  • Kommunen må registrere riktige opplysninger i bostøttekontorets kontaktinformasjon da vi benytter disse opplysningene i våre brev og e-søknaden til søkerne. 
  • For Husbanken er det også viktig at det er registrert riktige kontaktpersoner med navn, e-post og direkte telefonnummer til saksbehandlere i kommunen. 

Kapittel 4.  Annen informasjon

Innholdssiden