3. Kommunens andre oppgaver i bostøttearbeidet

3.9 Kommunale avgifter og kommuneopplysninger

  • Som saksbehandler i kommunen må du oppdatere opplysningene om kommunale avgifter hver gang det er endringer. Det gjør du i kommunebildet i bostøttesystemet. Du skal bruke et gjennomsnitt for kommunale avgifter i kommunen jf. bostøtteforskriften. Teknisk avdeling i kommunen vil ofte kunne hjelpe deg med hva som er gjennomsnittlige kommunale utgifter. Dersom det er vanskelig å finne et gjennomsnitt, kan det legges inn et beløp som tilsvarer kommunale avgifter for en vanlig nøktern bolig i kommunen.
  • Kommunen må registrere riktige opplysninger i bostøttekontorets kontaktinformasjon da vi benytter disse opplysningene i våre brev og e-søknaden til søkerne. 
  • For Husbanken er det også viktig at det er registrert riktige kontaktpersoner med navn, e-post og direkte telefonnummer til saksbehandlere i kommunen. 

Kapittel 4.  Annen informasjon

Innholdssiden