3. Kommunens andre oppgaver i bostøttearbeidet

3.1 Informasjon og veiledning

Kommunen er førstelinje ved behandling av bostøtte. En viktig oppgave for kommunen vil være å arbeide med informasjon og veiledning om bostøtte. Veiledningen kan være knyttet til spørsmål og henvendelser fra søkere eller publikum. Mange trenger hjelp til å søke, eller til å klage på bostøttevedtaket.

Informasjon som finnes om bostøtte, bør være tilgjengelig på relevante steder i kommunen. For eksempel på servicetorg, helsestasjoner, legekontor og så videre.

Det er nyttig at ansatte i kommunen som kommer i kontakt med målgruppen, kjenner til bostøtte.

Gå til neste kapittel 3.2 Klage på vedtak om bostøtte

Gå til innholdslisten