2. Kommunens saksbehandling av ny søknad

2.6 Søkers underskrift

Ved å underskrive søknaden bekrefter søker at opplysningene i søknaden er riktige og fullstendige.

Søker blir gjort oppmerksom på at Husbanken innhenter opplysninger om adresse, husstand, inntekt og formue fra ulike registre, blant annet fra Skatteetaten og Folkeregisteret. Les mer om dette – om kommunens taushetsplikt, og søkers plikt til å melde fra om endringer i sin søknad/sak – i punkt 2.1.

Gå til neste kapittel 3. Kommunens andre oppgaver i bostøttearbeidet

Gå til innholdslisten