2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.5 Dokumentasjon

Det er viktig at nødvendige vedlegg følger søknaden for bostøtte. En søknad som ikke er fullstendig, blir ikke regnet som å ha kommet innen søknadsfristen. Manglende dokumentasjon vil derfor gi avvisning av søknaden, det vil si at søknaden ikke behandles. Avhengig av hvilke felt som er utfylt i søknaden, er følgende dokumentasjon nødvendig:

 • Student/elev i arbeidsrettet tiltak behøver ikke å dokumentere arbeidsavklaringspenger. Andre studenter må legge ved kopi av vedtak, utbetaling eller annet som viser at de deltar i arbeidsrettet tiltak.
 • Spesialtilpasset bolig med en beskrivelse av hvilke tiltak som er gjort for å tilpasse boligen til noen i husstanden på grunn av funksjonsnedsettelse samt dokumentasjon på finansiering av dette.
 • Faste utgifter på boligen
  • leiebolig – kopi av underskrevet leiekontrakt
  • eiebolig/borettslag/aksjeleilighet – kopi av innbetalt husleie/fellesutgifter
  • enebolig – dokumentasjon på eiendomsskatt og festeavgift
 • Boliglån med kopi av nedbetalingsplanen for lånet, eller kopi av låneavtale og innbetalte låneutgifter (renter/avdrag).
 • Pensjon fra EU/EØS-land Dokumentasjon på hva slags type pensjon søkeren mottar.

Gå til neste kapittel 2.6 Søkers underskrift

Gå til innholdslisten