2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.2.6 Behandling av saker med sperret adresse

Det er to grader av skjermet adresse: 

  • Sperret adresse eller sperret adresse fortrolig.
    Adressen er synlig i Folkeregistret og søker har ingen problemer med å oppgi adressen i søknaden. I dette tilfelle finner vi ut hvor søker bor og kan bekrefte at adressen i Folkeregistret stemmer med adressen i søknaden.
  • Sperret adresse strengt fortrolig.
    Her er det et særskilt vern som gjør at søker ikke trenger å gi opplysninger til noen, heller ikke det offentlige om hvor vedkommende bor. Dette er en sak som har en såkalt SOT 6 adresse, det er denne adressen vi skal bruke og sende post til. I saker der "sperret adresse strengt fortrolig" kommer frem i bostøttesystemet, må kommunen undersøke om  SOT 6 adressen er registrert  i Folkeregisteret.  Adressen er: SOT 6, postboks 2094 Vika, 0125 Oslo. Det er denne adressen som skal registreres i bostøttesystemet. Hvis søker ikke ønsker å legge ved leiekontrakt eller annen dokumentasjon som avslører bosted/personalia, må søker uansett dokumentere sine boutgifter. Vi kan godta dokumenter hvor bosted/personalia er sladdet (dette kan være kontoutskrift, leiekontrakt eller annet). Når denne dokumentasjonen er mottatt og godkjent, bekrefter vi at adressen i søknaden stemmer med adressen i Folkeregisteret. Den faktiske søknadsadressen skal aldri registreres inn i bostøttesystemet. 

Det er svært viktig at vi i disse sakene er særlig forsiktig med å utveksle informasjon.

Gå til neste avsnitt 2.3 Opplysninger om boligen og boutgifter

Gå til innholdsfortegnelsen