2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.2.6 Behandling av saker med sperret adresse etter beskyttelses­instruksen

Noen søkere har sperret adresse, og må søke på papir. Når du registrerer en slik sak, vil du få et varsel om at søkers adresse er sperret, og adresseopplysningene vil ikke vises.

En sperret adresse kan være gradert «fortrolig» eller «strengt fortrolig». Disse sakene behandles forskjellig. For å finne ut graderingen, må du søke i Folkeregisteret.

  • Hvis adressen er gradert «fortrolig», får du tilgang til søkers adresse.
  • Hvis adressen er gradert «strengt fortrolig», vises ikke adressen.

2.2.6.1 Behandling av saker med «fortrolig» adresse

  • Registrer adressen søker har oppgitt i søknaden. Det kan være den reelle adressen, en postboksadresse, c/o-adresse eller annet.
  • Kryss "ja", for at søknadsadressen er lik adressen i Folkeregisteret.
  • Har søker reservert seg mot digital kommunikasjon, blir posten sendt til adressen du har registrert i systemet.
  • Er du tvil om søkers adresse er «fortrolig» eller «strengt fortrolig», skal du behandle saken som om den er «strengt fortrolig». Registrer da inn denne adressen: SOT6, Postboks 2094 Vika, 0125 Oslo. Da vil politiet sende posten videre.

2.2.6.2 Behandling av saker med «strengt fortrolig» adresse

NB! Søkers faktiske adresse må aldri registreres i bostøttesystemet.

  • Registrer saken med denne adressen: SOT6, Postboks 2094 Vika, 0125 Oslo.
  • Kryss "ja", for at søknadsadressen er lik adressen i Folkeregisteret.
  • Søker må dokumentere boutgiftene sine, men adresseopplysningene kan være sladdet i dokumentasjonen. Hvis søkers bostedsadresse framkommer i dokumentasjonen, må kommunen sladde adressen før dokumentene blir arkivert.
  • Har søker reservert seg mot digital kommunikasjon, blir posten sendt til politiet som sender videre.

Gå til neste avsnitt 2.3 Opplysninger om boligen og boutgifter

Gå til innholdsfortegnelsen