2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.2.5 Overstyring av folkeregistret

Hovedregelen er at det er bolig- og husstandssituasjonen per situasjonsdato, som alltid er den 1. i måneden, som skal legges til grunn. Dette følger av Forskrift om bostøtte § 10.  Husbanken godtar nå at registreringsdato for flyttingen kan ha skjedd helt frem til vi utbetaler for måneden. Det vil si frem til ca. 15 i utbetalingsmåneden. Det betyr at alle nye saker der husstanden har flyttet inn før situasjonsdato for søknadsmåneden og registeringen er gjort før dato for utbetalingskjøring for måneden, automatisk blir godkjent.
NB - Overstyring av folkeregisteret utover dette, er en unntaksbestemmelse som kan anvendes i spesielle tilfeller. Les mer i avsnittet om begrepet «særlige tilfeller» på neste side. 
Det er Husbanken som avgjør om folkeregisterets opplysninger skal overstyres, ikke kommunen.


Kapittel 2.2.5 Overstyring av folkeregistret forsetter på neste side

Gå til innholdslisten