2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.2.4 Registrering i folkeregisteret – situasjonsdato

Som hovedregel må alle i husstanden være registrert som bosatt på søknadsadressen i Folkeregisteret den 1. i måneden. Det samme gjelder avtale om delt fast bosted for barn. Opplysningene må være registrert i Folkeregisteret senest dagen før vedtakskjøring (se tidsplanen).

Hvis hovedpersonen ikke er registrert som bosatt på søknadsadressen på den 1. i måneden, skjer dette:

  • Søker ikke registrert bosatt – får vedtaket «EV05 - ikke bosatt».
  • Voksen biperson ikke registrert bosatt – får avvisningsvedtaket «EV48 - biperson ikke bosatt».
  • Barn ikke registrert bosatt – søker får vanlig vedtak, men barnet er ikke med i beregningen.

Kommunen har meldeplikt ved avvik

Kommunen har meldeplikt til Folkeregisteret når de i sitt arbeid blir kjent med at opplysninger avviker fra det som er registrert i Folkeregisteret jf. folkeregisterloven § 7-1. Avvik skal meldes til Folkeregisteret på eget skjema som ligger på Folkeregisterets sider på skatteetaten.no.

Gå til neste kapittel 2.2.5 Overstyring av folkeregistret

Gå til innholdslisten