Statusmeldinger i e-søknaden

Nå får søkere mer presise statusmeldinger når de logger inn i e-søknaden.

Søkere vil også få se status for søknadene de har hatt de tre siste kalendermånedene. Under kan du se hvordan det ser ut i e-søknaden, og hvilke meldinger søker kan få i ulike situasjoner. 

Nye statuser

  

Situasjoner

 

Statusmeldinger i e-søknaden

- Ny søker, har mellomlagret søknaden

Du har startet på en søknad

- Ny e-søknad er sendt inn

- Ny papirsøknad er journalført

- Søknaden er registrert i kommunen

- Søknaden er endret av søker eller kommunen

 

Søknad for september

Du vil få svar innen 20.10.2017

 

Meldingen blir stående til utbetaling er kjørt.

- Utbetaling er foretatt

Utbetalt september2 840,-

Utbetalt 20.07.2017 til kontonummer xxxx xx xxxxx.

- Søker har fått avslag for august

- Etterbehandlet sak med avslag

Avslag for august

+ avslagsgrunn (02, 03, 04, 05)

- Søknaden for august er avvist

Søknaden er avvist

+ avvisningsgrunn (09, 48)

- Søknaden er automatisk videreført

Søknaden er videreført for oktober

Du vil få svar innen 20. november

-Kommunen har ikke registrert søknaden ferdig før hovedkjøringen

- Saken er etterbehandlet, men ikke utbetalt

Søknaden for september er ikke behandlet

Ta kontakt med i kommunen/bydelen din.