Spørsmål og svar om delt fast bosted  

Her finner dere svarene på spørsmål vi har mottatt etter webinar om delt fast bosted som ble avholdt 3. juni 2021.

Folkeregisteret vil komme med en versjon i løpet av høsten der statusen delt fast bosted vil vises.

Vi kjenner ikke til skjermbildene og hvordan opplysningen om delt fast bosted vil bli vist.

Kommunene har forskjellige leverandører av tjenester fra Folkeregisteret. Hvilke opplysninger som er tilgjengelig vil derfor variere fra kommune til kommune.

Opplysningen om at barnet har delt fast bosted vises ikke i Infotorg, som er en integrasjon mot Folkeregisteret som mange kommuner bruker.

I e-søknaden blir dette hentet inn automatisk. Det gjelder også barn som har delt fast bosted.

Har søker samboer må denne registreres inn manuelt hvis de ikke har felles barn. Har samboeren særkullsbarn må de registreres inn manuelt.

Nær familie blir hentet inn automatisk når de er registret på samme adresse som søkeren. Nær familie er

 • ektefelle
 • barn
 • samboer, hvis de har felles barn
 • samboers eventuelle særkullsbarn når samboer har felles barn med søker
 • foreldre
 • svigerforeldre
 • barnebarn 
 • ektefelles barnebarn
 • samboers barnebarn når samboer har felles barn med søker
 • samboers foreldre når samboer har felles barn med søker

 • Samboer må legges inn manuelt hvis de ikke har felles barn.
 • Samboers særkullsbarn hvis barnet har ulik bostedsadresse eller delt fast bosted hos søker.

Hvis begge foreldre søker og har felles barn med delt fast bosted, så beregnes bostøtten med full sats til begge.

På Skatteetatens nettsider finner dere forslag til avtaler.

Les mer om dette i artikkelen "Delt fast bosted for felles barn på" på skatteetaten.no

Nei, det er et krav om at avtalen om delt fast bosted er registrert i Folkeregisteret. Etter forskrift om bostøtte § 10 skal alle som er med i en bostøttesøknad være registrert i Folkeregisteret som bosatt på søknadsadressen.

Nei, det går fint.

Når barnet blir registrert på saken i bostøttesystemet av saksbehandler i,  kommer statusen "delt fast bosted" opp på barnet hvis avtalen om dette er registrert i Folkeregisteret. Vi gjør et online oppslag mot Folkeregisteret når saken registreres.

Det som skjer den terminen der barnet er oppført, men ikke har samme adresse som søker fordi avtalen om delt fast bosted ikke er registrert, er at barnet utelates fra saken/beregningen den terminen.

For at barnet skal komme inn i søknaden igjen må søker aktivt registrere barnet på nytt neste termin. Søker får beskjed om at dette må gjøres i vedtaket for forrige termin.

Søker eller kommunen må legge til barnet på søknaden. De blir ikke innhentet automatisk. Søker har fått informasjon om dette i vedtaksbrev.

Barnets foreldre. Det framgår av avtalen foreldrene imellom.

I en slik sak blir barnet utelatt fra beregningen og vedtak fattes uten at barnet er med. Søker får beskjed om dette i vedtaket og får beskjed om at barnet må registreres inn på saken på nytt for å kunne bli med videre.

Når det ikke er registrert en avtale om delt fast bosted hos Folkeregisteret, vil barnet bare kunne være med på søknaden der det har bostedsadresse.

Foreldrene/søker kan ikke unnlate å føre opp barn med status delt fast bosted. Barn som har delt fast bosted på den adressen det søkes støtte på, skal være med på søknaden. Barnet skal også være med på en eventuell søknad fra den forelderen som har barnet registrert på sin bostedsadresse.

Nei, det er ingen krav i avtalen om delt fast bosted, at fordelingen skal være 50/50 eller annen prosentandel.

Det er et krav om at delt fast bosted skal være registrert i Folkeregisteret, og vi henter statusen automatisk derfra. Hvis søker mener at avtalen er registrert i Folkeregisteret, men dette ikke framkommer hos oss, kan vi se på saken ved en klagebehandling.

Nei, ikke alle som har felles foreldreansvar har  delt fast bosted for barn(a).

Delt fast bosted må det foreligge en egen avtale på.

De kan ikke etablere avtale om delt fast bosted dersom den ene forelderen er bosatt i utlandet.