Boligsosiale hensyn i plan

Start: 28. oktober 2020 09:00
Slutt: 28. oktober 2020 11:00
Sted: webinar
Pris: gratis

Boligpolitikken er viktig for samfunnsutviklingen her nord. Konferansen skal motivere kommunene til å ta boligsosiale hensyn, både i plan og metode, for å skape byer og tettsteder der det er godt å bo og leve for alle. Vi vil også berøre FNs bærekraftmål og hvordan kommunene implementere disse i boligpolitikken.

Program

  • Velkommen
  •  Husbankens perspektiv på boligsosialt arbeid og plan
  • Kommunenes utfordringsbilde og Fylkesmannens rolle i boligsosial planlegging
    v/Fylkesmannen i Troms og Finnmark
  • Pause 
  • Hvordan kan kommunen bruke FNs bærekraftmål for å ivareta boligsosiale hensyn i planlegging?
  • Boligmeldingen – status
  • Avslutning og veien videre