Boligkonferansen sør 2022

Årets boligkonferanse vil handle om boligutvikling og ulike boformer.

Start: 25. oktober 2022 10.00
Slutt: 25. oktober 2022 15.00
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Arendal
Konferansen er for ledere i kommunene, boligutviklere, entreprenører og andre interesserte.

Vi skal blant annet høre om:

  • Den tredje boligsektoren
  • Leie som et trygt alternativ
  • Aldersvennlige boliger i distriktene

Vi har invitert kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik til å åpne konferansen.

Noen smakebiter fra programmet:

  • Raymond Johansen, byrådsleder for Oslo skal fortelle om den tredje boligsektoren i Oslo
  • Heidi Sjerve fra Steinar Moe Eiendom AS vil snakke om utleieprosjektet de har på Klosterøya i Skien og samarbeidet med Skien kommune
  • Robert Cornels Nordli, ordfører Arendal kommune, vil si noe om boligutvikling og utfordringer i lys av etablering av batterifabrikken
  • Øystein Djupedal, regiondirektør i Husbanken sør, vil lede en panelsamtale med deltakelse fra de ovennevnte
  • Til slutt skal vi få høre om satsingen «Aldersvennlige boliger i distriktene», med innlegg både fra Husbanken og Vinje kommune.

Programmet er fortsatt under arbeid. Påmelding til konferansen vil åpne så snart alt er klart etter ferien.