Boligsosial lederkonferanse: Trygge leieforhold

Start: 18.11.2021 09.00.00
Slutt: 18.11.2021 13.00.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Webinaret er for politisk og administrativ ledelse og andre andre ansatte i kommunene, fylkeskommunene, statsforvalterne og aktører i leiemarkedet
Påmeldingsfrist: 17.11.2021 09.00.00

De fleste i Norge eier boligen de bor i. For de som ikke kan eller vil kjøpe sin egen bolig, skal leie være et godt og trygt alternativ. Hovedtema på årets heldigitale boligsosiale lederkonferanse er trygge leieforhold. 

Leiemarkedet fungerer godt på flere måter. Likevel har leietakere generelt dårligere boforhold enn boligeiere. Høye husleier, lav standard, lite tilpassede boliger og bomiljø, og uforutsigbarhet i leieforholdene er utfordringer både i det private og det kommunale leiemarkedet. Et trygt leiemarked er et av målene i den nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken.

Noen av temaene på konferansen vil være:

  • Leietakernes situasjon.
  • Virkemidler og tiltak for flere og bedre utleieboliger.
  • Innsikt i arbeidet med nytt digitalt system som gjør det enklere å søke og tildele kommunal bolig.
  • Beboernes medvirkning til gode boliger og godt bomiljø.

Mer informasjon og detaljert program kommer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og Husbanken er arrangører. Konferansen er aktuell for politisk og administrativ ledelse og andre ansatte i kommunene, fylkeskommunene og statsforvalterne, samt aktører i leiemarkedet.