Webinar: Småhus eller bofellesskap for personer med rusmisbruk og psykiske lidelser?

Start: 10. desember 2020 11:00
Slutt: 10. desember 2020 13:00
Sted: Teams
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 09. desember 2020 09:00

I denne kunnskapslunsjen vil vi rette oppmerksomheten på hvordan vi i det offentlige kan planlegge for boliger til personer som har samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser.

Avslutningsvis vil dere få presentert en oppsummering av Bolig for velferd om dette temaet, sett i sammenheng med følgeevalueringen av Opptrappingsplanen for rusfeltet.

Program:

Velkommen v/avdelingsdirektør Per-Erik Torp, Husbanken

Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser – hva er viktig for beboernes opplevelse av trygghet og verdighet?
v/forsker Solvår Wågø fra SINTEF Community

For noen mennesker er bofellesskap en god løsning.
v/professor emeritus Gunnar Vold Hansen fra Høgskolen i Østfold 

Strategien Bolig for velferd og Opptrappingsplanen for rusfeltet – er målene nådd?
v/seniorrådgiver, Hermund Urstad, Husbanken

 

Vi sender deg deltakerlenken dagen før webinaret. 

Vel møtt!