Boliger for fremtiden 2023

På denne konferansen vil du som er ansvarlig for utvikling og drift av kommunale boliger få oppdatert informasjon, faglig påfyll og dele kunnskap med kollegaer fra andre kommuner. 

Start: 13. april 2023 09.00
Slutt: 14. april 2023 15.15
Sted: Clarion Hotel, Oslo
Pris: Se eget program
Konferansen er for deg som jobber med kommunal boligforvaltning.

Gjennom en rekke foredrag vil du bli oppdatert i alt fra den praktiske drift- og forvaltnings hverdagen til hvordan du kan transformere eksisterende bygg og arealer til å møte fremtidens behov. Du vil selvfølgelig få en oppdatering på boligmeldingen.

En rekke kommuner kommer og forteller om hvordan de tar tak i nye utfordringer og løser disse på den praktiske- og innovative måten som bare kommuner kan. Juss-sporet tilbyr praktiske løsninger på hvordan du jobber med lov og forskrift. Husbanken vil informere om virkemidler i 2023 og status for KOBO. I tillegg retter vi blikket mot boliger for eldre og i distriktene. 

Program og påmelding

Konferansen arrangeres av Norsk Kommunalteknisk forening i samarbeid med KS, Kommunal- og distriktsdepartementet, Oslo kommune, Trondheim kommune, Husbanken, NBBL, Senteret for et aldersvennlig Norge og Distriktssenteret.