Boliger for fremtiden 2022

Den årlige konferansen retter søkelyset mot samhandling på tvers av fagområder og etater og hvordan få det til. 

Start: 16. februar 2022 09.00
Slutt: 17. februar 2022 15.00
Sted: Clarion Hotel, Oslo
Pris: Se eget program
Konferansen er for alle med ansvar, oppgaver og interesse innen feltet, både lokalt og nasjonalt.

Få en pangstart på det nye året ved å sikre deg plass på konferansen Boliger for fremtiden 2022.

Samhandling på tvers av fagområder og etater – Hvordan få det til? Den årlige konferansen bygger bro mellom eiere/forvaltere og tildelere med ansvar og utfordringer knyttet til det boligsosiale.

Du kan velge om du vil delta fysisk eller digitalt.

Program og påmelding

Konferansen arrangeres av Norsk Kommunalteknisk forening, KS, Oslo kommune og Husbanken.