Gode boliger for eldre er gode boliger for alle!

Start: 14. april 2021 09.00
Slutt: 14. april 2021 12.00
Sted: Webinar på teams
Pris: Gratis
Målgruppe: Webinaret er for kommunene i Vestland og Rogaland med samarbeidspartnere
Påmeldingsfrist: 13. april 2021 09.00

Regionalt webinar: Hvordan kan kommunene og deres samarbeidspartnere bidra til flere egnede boliger for eldre? Vi inviterer ledere og medarbeidere til digital fagdag om aldersvennlige samfunn og boliger for eldre.

God planlegging og økonomiske virkemidler brukt på riktig måte muliggjør et trygt og godt liv i eget hjem lengst mulig. 

Fagdagen er for kommunene i Rogaland og Vestland med deres samarbeidspartnere, og arrangeres av Husbanken vest og Statsforvalterne i de to fylkene.

Foreløpig program

  • Velkommen 
  • Haugesund om planlegging 
  • Aldersvennlige boliger i distriktet 
  • Behovet for tilgjengelige boliger, Eigersund og NORCE   
  • Pause med film
  • Eksempler: Sunnfjord- Apotekergården og Lindhagen           
  • Økonomiske virkemidler: tilpasning
  • Oppsummering v/ Husbanken

Vi sender deltakerlenke dagen før webinaret.

Velkommen!