Barna først: Boligeie som vei ut av fattigdom

Start: 15. april 2021 09.00
Slutt: 15. april 2021 11.30
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis

Husbanken har lånt ut mer startlånmidler til kommunene enn noen gang. På dette webinaret spør vi blant annet om hvordan vi skal bruke disse midlene på best mulig måte overfor barnefamilier.

Program

  • Innledning v/administrerende direktør i Husbanken, Osmund Kaldheim.
  • Barneombudet (om blant annet gode løsninger og godt samarbeid/bolig i et forebyggingsperspektiv).
  • God bruk av startlån gjennom eksempler fra kommuner.
  • Aktuell forskning på Leie til eie og Eie først for barnefamilier med lav inntekt.

Et mer detaljert program kommer senere.

Velkommen!