Barna først: boligeie som vei ut av fattigdom

Start: 15. april 2021 09.00
Slutt: 15. april 2021 11.30
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Målgruppe: Webinaret er åpent for alle.
Påmeldingsfrist: 14. april 2021 09.00

Husbanken har lånt ut mer startlånmidler til kommunene enn noen gang. På dette webinaret spør vi blant annet om hvordan vi skal bruke disse midlene på best mulig måte overfor barnefamilier.

Program

Åpning: Kirkens bymisjons kampanjefilm "- De gjør alt de kan for å skjule det"

Husbankens rolle i fattigdomsbekjempelsen v/administrerende direktør Osmund Kaldheim.

Betydningen av trygge og stabile boforhold for barn. Helhetlig innsats og samarbeid v/barneombud Inga Beier Engh.

Barn bor bra i Bærum. Evaluering av NAV og Boligbistands samarbeid om startlån til utsatte barnefamilier v/Christine Litlekalsøy i Bærum kommune NAV.

Eie først – barna først. Hvilken betydning har selveierbolig for livskvaliteten i lavinntektsfamilier? Ved Anne Sigfrid Grønseth fra Høgskolen i Innlandet.

Hvordan løfte barnefamilier ut av fattigdom? Hva gjør Kinn kommune? v/Gjermund Veka.

Bistand i kjøpsprosessen for de som trenger det, v/ Øystein Holm i Lillehammer kommune

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier v/Karin Vatne i Ringerike kommune.

Oppsummering og avslutning v/Edle Holt, Husbanken.

 

NB! En lenke sendes ut til deltakerne dagen før webinaret

 

Velkommen!