Bolig- og velferdskonferansen 2021

Start: 23. november 2021 10.00
Slutt: 24. november 2021 15.00
Sted: Sundvolden Hotel
Pris: 1000 kroner for dagspakke og 3000 kroner for hele konferansen
Konferansen er for ordførere, kommunaldirektører, bydelsdirektører og andre ledere og fagpersoner fra kommuner og bydelene i Oslo og Viken
Påmeldingsfrist: 05. november 2021 00.00

Alle skal ha et trygt hjem! Statsforvalteren og Husbanken ønsker kommuner i Viken og Oslo velkommen til konferanse. Årets tema er samordning og samarbeid.

Vi vil få innlegg fra blant andre Jan Spurkeland, Petter Dahle og Randi Rosenqvist. Det vil veksles mellom foredrag i plenum og parallellsesjoner, og vi legger til rette for diskusjon og erfaringsutveksling.

Konferansen er ment for ledere og fagpersoner fra kommunene og bydelene i Oslo og Viken. den vil være nyttig for deg som jobber med planarbeid, psykisk helse og rus, bolig og bo-oppfølging, Husbankens virkemidler, tjenester levert av Nav, eller andre oppgaver knyttet til bolig og velferd.

Vi gleder oss over at samfunnet åpner og har reservert 200 rom og 50 x 2 dagplasser på Sundvolden Hotel. Sikre deg plassen ved å være tidlig ute med påmeldingen.

Klikk her for påmelding og mer informasjon