Webinar: Boindeks - hvordan er det å bo i en leiebolig?

Start: 19. november 2020 11.00
Slutt: 19. november 2020 13.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 18. november 2020 13.00

Boindeks er en metode for å måle opplevelsen av å bo i en leiebolig. Indeksen måler beboernes opplevelse av selve boligen, bomiljøet, kontraktsforhold og utleieren. På webinaret møter du både forskere, utleiere og beboere som deler sine erfaringer.

Metoden er hentet fra Skottland og videreutviklet og testet ut i Bærum, Fredrikstad og Oslo kommune samt i samarbeid med Selvaag utleiebolig. Disse aktørene har opparbeidet seg mye kunnskap, og vi skal vise hvordan kunnskapen kan tas i bruk. 

Program:

11.00 Hva er Boindeks? Kort presentasjon av Katrine M. Woll.

11.20  Hvilke resultater kom ut av Boindeks i Bærum, og hvilke tiltak har kommunen satt i gang? 
Ved Lars Aasen i Leieboerforeningen, Andrea Rivrud Wielunski i Bærum kommune og medforsker Najat Derras

11.45  Presentasjon av funn på tvers av bomiljøene i Bærum, Oslo og Fredrikstad.
Ved forsker Ingar Brattbakk ved AFI/OsloMet, adm.dir. Ellen Solberg i Selvvag utleiebolig og juridisk spesialrådgiver Malin Janzon i Fredrikstad kommune. 

12.15  Hvordan og hvorfor involvere beboere? 
Kommentarer ved medforskerne Mona Grimstad og Per Schjelluf Andersen

12.30 Hvordan kan kommunene ta i bruk Boindeks videre?
Refleksjoner v/Nina Tangnæs Grønvold, kommunedirektør i Fredrikstad

12.45 Avslutning ved VID Vitenskapelig høyskole og Husbanken

 

Her kan du lese første delrapport

Leieboerforeningen, AFI/OsloMet og VID vitenskapelige høgskole presenterer Boindeksen. På webinaret deltar også beboere som har vært med som medforskere, studenter og representanter for kommunene som har gjort erfaringer med Boindeks.

Vi anbefaler at du som skal delta på webinaret først ser de tre kortfilmene som viser ulike aspekter ved Boindeks:

Boindeks 1 – om medforskning og partnerskap

Boindeks 2 – om resultatene fra undersøkelsene

Boindeks 3 – om endringer som er gjennomført og veien videre

Vi sender deg deltakerlenken dagen før webinaret.  

Vel møtt!