Bo godt og trygt under FNs bærekraftsmål

Start: 23. september 2020 09:00
Slutt: 23. september 2020 11:00
Sted: Webinar
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 22. september 2020 08:00

Boligpolitikken er viktig for samfunnsutviklingen her nord. Konferansen skal motivere kommunene til å ta boligsosiale hensyn, både i plan og metode, for å skape byer og tettsteder der det er godt å bo og leve for alle. Vi vil også berøre FNs bærekraftmål og hvordan kommunene implementere disse i boligpolitikken.


Program

 • Velkommen 

 • Hvilken rolle har Fylkesmannen overfor kommunene i arbeidet med å implementere FNs bærekraftsmål?
  v/Fylkesmannen i Troms og Finnmark

 • Implementering og gjennomføring av FNs bærekraftsmål i kommunens boligpolitikk v/Lars Bjerke, kommunaldirektør, Asker kommune

 • Pause

 • Hvordan er kommunene i Nord rustet til å implementere arbeidet med FNs bærekraftsmål i samfunnsutviklingen?
  v/ Kjell Arne Røvik, professor, Norges Arktiske Universitet (UiT)

 • Husbankens arbeid med FNs bærekraftsmål
  v/Osmund Kaldheim, administrerende direktør, Husbanken

 • Avslutning og veien videre.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.