Webinar: Har strategien Bolig for velferd virket etter hensikten?

Start: 11. november 2020 09.00
Slutt: 11. november 2020 10.15
Sted: Teams
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 10. november 2020 14.00

Den boligsosiale strategien går mot slutten og skal evalueres. Vi spør: har strategien bidratt til bedre velferd? Og bidrar innsatsen til færre bostedsløse?

Regjeringen fastsatte følgende nasjonale mål og prioriterte innsatsområder for det boligsosiale arbeidet:

  1. Alle skal ha et godt sted å bo
  2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet
  3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

Forskere fra Oslo Economics og Oslo Met v/NIBR har evaluert de to første målene i Bolig for velferd. På webinaret vil de belyse følgende spørsmål:

  • Får vanskeligstilte på boligmarkedet bedre hjelp til å skaffe seg en egnet bolig i dag, med den oppfølgingen de trenger, sammenlignet med før Bolig for velferd?
  • Hvordan har kommunenes boligsosiale arbeid utviklet seg fra før Bolig for velferd og frem til i dag? Hva har blitt bedre og hvilke utfordringer gjenstår?

I tillegg vil de ansvarlige direktoratene i Bolig for velferd kommentere effektene strategien har hatt i kommunene og for deltakerne i samarbeidet i perioden. 

I slutten av november (uke 48) blir bostedsløshetskartlegging gjennomført. Resultatene fra denne kartleggingen vil gi utfyllende kunnskap om resultatene fra arbeidet i Bolig for velferd. Forskerne fra Oslo Met v/NIBR vil gi oss en kort introduksjon til kartleggingen.

Vi sender deg deltakerlenken dagen før webinaret. 

Vel møtt!