Bergen: Fagdag om startlån 

Husbanken inviterer til fagdag om startlån. Kom og del erfaringer med andre som jobber med startlån og få faglig input.

Start: 09. mai 2023 09.30
Slutt: 09. mai 2023 15.30
Sted: Husbankens lokaler: Kaigaten 9, Bergen
Pris: Gratis (utgifter til reise og opphold dekkes av deltager)
Fagdagen er for ledere og saksbehandlere på startlån i kommunene
Påmeldingsfrist: 08. mai 2023 12.00

Program:

  • Hvordan arbeider namsmannen med gjeldsordningssaker, innhenting av både sikret og usikret gjeld v/Namsfogden
  • Økonomisk rådgivning v/gjeldsrådgiver
  • Samtale om risikovurderinger i behandling av startlån
  • Lunsj
  • Case og gruppeoppgave
  • Ny finansavtalelov og ny boligsosial lov: Hva betyr disse lovene for startlånsordningen?
  • Kartlegging av retningslinjene/særbestemmelsene

Kurset holdes i Husbankens lokaler og varer hele dagen.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Roger Olsen på e-post: post@husbanken.no