Veiledning til behovsmeldingen 2022

Start: 09. desember 2021 09.00
Slutt: 09. desember 2021 10.00
Sted: Teams
Pris: Gratis
Webinaret er for ansatte i kommunene som skal fylle ut behovsmeldingen for 2022
Påmeldingsfrist: 08. desember 2021 09.00

Behovsmeldingen for 2022 åpner 6. desember i år. I denne sendingen viser vi behovsmeldingen steg for steg og hvordan den skal fylles ut.

I behovsmeldingen kan kommunene fylle ut sine behov for Husbankens virkemidler og søke om startlånmidler for 2022. Fristen for innsendelse er 31.01.22.

Hvorfor skal kommunene bruke behovsmeldingen?

Bruk av behovsmeldingen gir lettere tilgang til Husbankens virkemidler til kommunale utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem. Når Husbanken er kjent med kommunenes behov, kan vi sørge for rask og god bruk av virkemidlene gjennom året. For planlagte prosjekter er det viktig å starte dialogen med Husbanken så tidlig som mulig for å sikre at senere søknader om lån og tilskudd oppfyller kravene, og at prosjektene får best mulig kvalitet.

Husbanken bruker opplysningene om kommunenes behov for å disponere og prioritere innenfor Husbankens totale låneramme som Stortinget vedtar. Derfor er det viktig at kommunene melder inn sine boligplaner og virkemiddelbehov som er forankret i årsbudsjett og økonomiplaner.

Søknad om startlånmidler gir kommunene tilgang til midler som skal lånes ut videre til innbyggerne.

Praktisk informasjon

  • Vi sender lenke til sendingen på e-post til påmeldte deltagere dagen før.
  • Det blir mulighet for å stille spørsmål i chatten underveis i sendingen.
  • Alle påmeldte får tilsendt opptak av sendingen i etterkant.