Barnefattigdomsatsingen i Trøndelag 2021

Start: 22. april 2021 12.00
Slutt: 22. april 2021 15.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Målgruppe: For kommunene i Trøndelag
Påmeldingsfrist: 21. april 2021 12.00

Regionalt webinar: Faggruppe barnefamilier inviterer ledere og fagfolk i alle trønderske kommuner til dialogmøte om barnefattigdomsatsingen.

Dette er et samarbeid mellom Statsforvalteren, NAV, fylkeskommunen i Trøndelag og Husbanken Midt-Norge.

Satsningen legger opp til tverrfaglig og tverrsektoriell innsats, så vi oppfordrer til bred deltakelse.

Se film på 4 minutter om satsingen: Introduksjon til barnefattigdomsatsing

Program

  • Hvorfor er barnefattigdomsatsingen i Trøndelag viktig? Forandringsfabrikken.
  • Hvordan utvikle et helhetlig bo- og tjenestetilbud for vanskeligstilte barnefamilier? Faggruppe barnefamilier.
  • Erfaringer fra Molde kommune: Hvordan har vi jobbet for å bistå vanskeligstilte barnefamilier?
  • Hva innebærer barnefattigdomsatsingen i Trøndelag? Modell og metode. Faggruppe barnefamilier.
  • Hvordan lykkes med prosjektarbeid/fra plan til handling? v/Hans Tilset, Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning

Deltakerlenke sendes ut til påmeldte dagen før.