Samarbeid som setter barna først

Hva skal til for at alle barn skal kunne bo godt og trygt i en eiebolig? Samarbeid og forankring er nøkkelen til suksess. 

Start: 05. mai 2022 09.00
Slutt: 05. mai 2022 11.30
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Webinaret er for ledere, medarbeidere og saksbehandlere i kommunene som på forskjellige måter kan bidra til å nå målet om at alle barn skal bo godt og trygt.
Påmeldingsfrist: 04. mai 2022 09.00

Hva gjør du når en ufør aleneforsørger som bor i et utrygt nabolag søker om startlån for å kjøpe sin egen bolig? Eller hva slags engasjement og virkemidler skal til for å oppfylle en barnefamilies drøm om å eie eller beholde sin egen bolig? 

Vi skal dele konkrete utfordringer og forslag på løsninger. Vi skal også se på juridiske problemstillinger, eksempler på godt boligsosialt samarbeid og en aktuell rapport.

Program:

  • Kragerø kommune deler en utfordring og forslag til løsning
  • Boligsosialt arbeid i Kragerø – dialog med Husbanken og juridiske refleksjoner
  • Risiko og lønnsomhet rundt startlånet

Pause i ca 10 minutter

  • Ålesund kommune deler en utfordring og forslag til løsning
  • Gjeldsrådgivning og god bruk av startlånet
  • Hva sier forskriften, og handlingsrommet, om bruk av startlånet til refinansiering?
  • Boligrådgivning i kommunene – rapport fra NIBR Oslo Met.

Trykk her for å delta på webinaret.

Velkommen!