Barn og unge – trygge bofohold og oppvekstvilkår

Start: 30. september 2020 09:00
Slutt: 30. september 2020 11:00
Sted: webinar
Pris: gratis

Boligpolitikken er viktig for samfunnsutviklingen her nord. Konferansen skal motivere kommunene til å ta boligsosiale hensyn, både i plan og metode, for å skape byer og tettsteder der det er godt å bo og leve for alle. Vi vil også berøre FNs bærekraftmål og hvordan kommunene implementere disse i boligpolitikken.

Program

 • Velkommen

 • Fafo-rapport: Trøbbel i grenseflatene
  v/Inger Lise Skog Hansen, forsker, Fafo
 • Erfaringsrapport: 0–24 samarbeidet
   v/Rita-Alise Porsanger-Moen, prosjektleder, Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Pause
 • Barnekonvensjonen i et boligsosialt perspektiv 
  v/Rita-Alise Porsanger-Moen, prosjektleder, Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Barna først og startlån
  v/Edle Holt, seniorrådgiver, Husbanken
 • Avslutning og veien videre 

Vi tar forbehold om endringer i programmet.