Arendal: Boligsosial konferanse 2023

Årets konferanse skal handle om målgruppene i strategien «Alle trenger et trygt hjem».

Start: 15. mars 2023 11.30
Slutt: 16. mars 2023 14.00
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Teaterplassen 2, Arendal
Konferansen er for ledere og ansatte i kommunene i Agder, Vestfold og Telemark, som arbeider innenfor boligsosialt arbeid, kommunalt planarbeid, sosialt arbeid, barneverntjenesten, flyktningtjenesten, samt frivillige og brukerorganisasjoner.
Påmeldingsfrist: 09. februar 2023 23.30

Ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli vil ønske oss velkommen til byen og direktør i Husbanken sør, Øystein Djupedal, vil åpne konferansen. Videre vil vi få innlegg fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Universitet i Agder, flere kommuner som har gjort seg erfaringer i det boligsosiale arbeidet, Kirkens Bymisjon, Statsforvalteren og Husbanken.

Påmelding og program

Egenandel:
900 kroner for konferanse begge dager, middag og overnatting.
500 kroner for konferanse begge dager og middag.