Ny strategi for sosial boligpolitikk: Alle trenger et trygt hjem

Start: 12. mars 2021 09.00
Slutt: 12. mars 2021 10.30
Sted: Webinar på teams
Pris: Gratis
Målgruppe:
Påmeldingsfrist: 11. mars 2021 21.00

På slutten av 2020 kom den nye nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken «Alle trenger et trygt hjem». Regjeringens mål er at alle skal bo trygt og godt. Husbanken inviterer til to webinarer om strategien, målgruppene og hvilke virkemidler Husbanken har for å bistå kommunene.

De tre prioriterte målgruppene i strategien er bostedsløse, barn og unge og personer med nedsatt funksjonsevne.

I dette første webinaret formidler vi kunnskap om hva vi i dag vet om målgruppene i strategien. Hvordan finne frem til målgruppene? Hvordan jobber kommuner strategisk med forankring og innsats for målgruppene?

Program

Tema 1: Bostedsløse

  • Kunnskap og relevant statistikk
  • Eksempel fra kommunene

Tema 2: Barn og unge

  • Kunnskap og relevant statistikk
  • Eksempel fra kommunene

Tema 3: Personer med nedsatt funksjonsevne

  • Kunnskap og relevant statistikk
  • Eksempel fra kommunene

Spørsmål og svar fra deltakerne.

Vi sender deg deltakerlenke på e-post dagen før webinaret.

Velkommen!

Meld deg på webinar to om den nye strategien: Fra boligsosial strategi til praksis