Webinar: Planar og tiltak for eit aldrande samfunn

Korleis kan kommunane legge til rette for meir aldersvennlege lokalsamfunn? Fire kommunar presenterer sine erfaringar, konkrete tiltak og tips. 

Start: 05. januar 2023 10.00
Slutt: 05. januar 2023 14.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Webinaret er for deg som jobbar med bustadspørsmål, planlegging, heimetenester, bustadframskaffing, bustadforvaltning eller som folkehelsekoordinator i ein kommune.
Påmeldingsfrist: 04. januar 2023 12.00

Gjennom nettverket "Planar og tiltak for eit aldrande samfunn" har fire kommunar i Møre og Romsdal sett på korleis dei kan møte utfordringa med eit aukande antal eldre, særskilt med blikk på kor og korleis dei eldre skal bu.

Kommunane har lagt planar og gjennomført konkrete tiltak for å legge til rette for meir aldersvennlege lokalsamfunn. I webinaret får du høyre kva erfaringar kommunane har gjort, og får konkrete tips om korleis din kommune betre kan lukkast i arbeidet på dette området.

Nettverket er eit samarbeid mellom kommunane, Husbanken, Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Erfaringar og tips frå fire kommunar

Ørsta kommune:

  • Gjennomføringa av sentrumsplan og planar for utbyggingar i Ørsta sentrum.
  • Innbyggjarundersøking om eldres bustadpreferansar og buforhold.
  • Meir og betre dialog mellom kommunen, innbyggjarar og bransjeaktører. Bustadseminar og egen koordinator for arbeidet.

Volda kommune:

  • Ny aldersvennleg samfunnsplan for Volda kommune.
  • Nye prosjekt i Volda sentrum, utleigebustader med tilvisingsavtale, og andre prosjekt i Volda sentrum.

Ulstein kommune:

  • 300-metersbyen Ulsteinvik, tidlegare prosjekt og planar framover.
  • Tverrfagleg planforum.

Kristiansund kommune:

  • Heilskapeleg helse- og omsorgsplan for Kristiansund kommune.