Tips og anbefalinger

For valg av gode løsninger vises det til SINTEF Byggforsk sine anbefalinger og deres detaljblader som omhandler energibehov og tilgjengelighet m.m.

Både energi og tilgjengelighet

For alle tiltak som planlegges skal begge kvalitetsområdene vurderes f.eks.:

  • Ved utskifting av dører bør man vurdere å øke dørbredden og tilstrebe terskelfri adkomst.
  • Ved utskifting av vinduer bør nye vinduer ha enkel enhåndsbetjening og enkel vindusvask.
  • Ved drenering rundt fundament eller kjeller bør tilleggsisolering og terrengjustering for trinnfri adkomst vurderes.
  • Ved ettermontering av heis bør vurderes.
  • Ved innvendig oppgradering av bad bør innvendig tilleggsisolering av yttervegg vurderes.
  • Ved innvendig arbeid på tak bør kanalføring for ventilasjon vurderes.

 

Isolere utvendig

Utvendig tilleggsisolering gir vanligvis det beste resultatet fordi huset får en sammenhengende isolerende «kappe» rundt seg. Det gir bedre vindtetting og færre kuldebroer. Man kan dessuten unngå større arbeider innvendig, slik at det er enklere å bli boende under oppgraderinga.

/dampbrems

Ved utvendig tilleggsisolering bør man gjøre en vurdering av eksisterende eller total dampbremseeffekt av innvendige plater, papp og maling mm, for å være sikker på å unngå fukt fra kondens i konstruksjonen. Dersom ny utvendig vindtetting blir kontinuerlig og grundig utført, reduseres behovet for tiltak på / dampbrems.

Ved tilleggsisolering av gamle hus skal en være ekstra oppmerksom på endringer i fukt- og termisk balanse, spesielt ved innvendig isolering. For dette vises blant annet til Riksantikvarens og SINTEF Byggforsks anbefalinger.
Se mer på www.riksantikvaren.no, bks.byggforsk.no og www.byggogbevar.no

Ventilasjon

Vesentlig bedring av vindtetthet fører ofte til for lavt luftskifte. Derfor anbefaler Husbanken at det installeres som både gir varmegjenvinning, forvarmet inn-luft og sikrer god utskifting av luft. Ved tilleggsisolering og vindtetting er det et minimum å sørge for nok ventiler i vegg og/eller vinduskarm.

Kuldebroer

Del av en konstruksjon som er dårligere isolert enn konstruksjonen for øvrig. Typiske steder er overgang mellom vegg og gulv eller tak, ved etasjeskiller eller balkonger. Her får man varmetap og trekk, og dette kalles en . Disse kan unngås ved å isolere veggen fra utsiden eller begrenses ved å tette sprekker bak listene. Kuldebroer er områder som er spesielt utsatt for innvendig mugg og råte.

Vinduer i eldre eller verneverdige hus

Det er fullt mulig å forbedre energieffektiviteten til gamle vinduer ved å føye til ett eller to lag glass på innsiden. Les mer om dette i «Informasjonsark om vinduer fra byantikvaren i Oslo» (Byantikvaren.no/vinduer/), rapport fra Riksantikvaren/
Sintef: Vinduer i verneverdige hus (https://brage.bibsys.no) eller ”Utbedring av eldre trevinduer” (Byggforsk.no)

Standardkontrakter

Vi anbefaler bruk av standardkontrakter fra Norsk Standard ved oppgradering av bolig. Disse er tilgjengelige på Standard.no 

 

Til innholdsfortegnelsen