Kriterier for grunnlån til oppgradering fortsetter....

Avvik fra kriteriene

I tilfeller der det kan dokumenteres særlige utfordringer knyttet til bygningsvern eller andre krevende bygningstekniske eller terrengmessige forhold, kan kravene avvikes etter en konkret vurdering i den enkelte sak.

Krav til grunnlån oppgradering - skjematisk oversikt

+

Særlig gode tiltak innenfor ett av kvalitetsområdene som tilfredsstiller Husbankens krav til lån:

Neste side

Til innholdsfortegnelsen