Introduksjon

Hvem kan få lån?

Borettslag, private boligeiere, kommuner, fylkeskommuner, stiftelser, selskaper og andre kan søke om grunnlån til oppgradering.

Hva det gis lån til?

Grunnlån til oppgradering gis til helårsboliger og studentboliger. Husbanken krever som hovedregel at oppgraderingsarbeidene må ha tiltak som bedrer både og universell utforming. Husbanken gir ikke lån til generelle vedlikeholds- eller oppussingsarbeider, men det kan inngå som deler av en oppgradering såfremt tiltak som bedrer og universell utforming utgjør hovedvekten i budsjettet.
Lån gis ikke til arbeider som er igangsatt, eller til refinansiering. Det er en forutsetning for å få lån at arbeidet igangsettes innen 3 måneder etter at tilsagn er gitt.

Sikkerhet for lånet

Ved oppgradering kan Husbanken gi grunnlån til 2. prioritet eller lavere, forutsatt at samlet lånebelastning på eiendommen ikke overstiger 90 prosent av eiendommens
verdi etter oppgradering. Søker må ha tilstrekkelig betjeningsevne for lånet.

Låneutmåling

Grunnlånet kan dekke inntil 100 prosent av kostnadene, forutsatt at det er tilstrekkelig pantesikkerhet i boligen(e).
Tilsagn/vedtak om lån forutsetter at det er tilgjengelige budsjettmidler

Neste side

Til innholdsfortegnelsen