Før igangsetting

Ved oppgradering av bygg lønner det seg å foreta en skikkelig gjennomgang av byggets nåværende tilstand for å kartlegge aktuelle tiltak. Det er ikke nødvendig å gjøre all oppgradering samtidig, men alt må ses i sammenheng og bør foregå etter en langsiktig plan.

Husbanken anbefaler at fagfolk som har erfaring med oppgradering av boliger foretar en helhetsvurdering av byggets tilstand og muligheter. Borettslag og sameier kan søke Husbanken om tilskudd til tilstandsvurdering. Tilskuddet dekker inntil 50 prosent av kostnadene for tilstandsvurderingen. Om det er et boligbygg på tre eller flere etasjer der etterinstallering av heis kan være aktuelt, kan en også søke Husbanken om tilskudd til prosjektering (og installering) av heis.

Boligeiere kan søke Enova om støtte til energirådgiver for å kartlegge tiltak for å forbedre energieffektiviteten. Hos Enova kan man også få tilskudd til oppgradering av bolig, som kan kombineres med lån fra Husbanken. Enova har også en egen støtteordning for borettslag eller sameier. Se mer på enova.no.

En oppgradering er en forbedring av boligens kvaliteter. Universell utforming gjør hverdagen lettere for alle som bruker boligen. Bedre tilgjengelighet gjør det også mulig å bli boende i egen bolig når en blir gammel. Etterisolering og vindtetting fører til bedre innekomfort, jevnere innetemperatur og lavere energikostnader. Man får også et bedre energimerke som kan øke boligens markedsverdi. Energieffektivisering er et godt tiltak for deg som boligeier, men også for miljøet.

Husbanken råder til at tiltakene inngår i en langsiktig plan for bygget/boligen, slik at tiltakene man får lån til denne gangen ikke er til hinder for videre oppgradering. Ta en titt nærmere på disse nettsidene for å finne inspirasjon for hvilke tiltak som kan gjøres.

Neste side

Til innholdsfortegnelsen