8. Spesielle krav ved kommunalt disponerte utleieboliger

Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

Der kommunen inngår en avtale med privat aktør om tilvising av utleieboliger, er det et krav at 
  • kommunen har kunngjort lokalt boligbehov gjennom en utlysing
  • signert tilvisingsavtale eller bekreftelse fra kommunen følger lånesøknaden
    avtaleparten må være en profesjonell utleier, se punkt 3.1.1 i Veileder for Husbankens grunnlån (HB 7.B.14).
  • avtaleparten må være en profesjonell utleier, se punkt 3.1.1 i Veileder for Husbankens grunnlån (HB 7.B.14).
Kravene til profesjonell utleier og kunngjøring gjelder også når Husbanken gir grunnlån og tilskudd til utleieboliger med kommunal tildelingsrett. Se Retningslinjer om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken (HB 8.B.22)

Neste side

Tilbake til innholdsfortegnelsen