2. Låntaker

Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

Forbrukere, utbyggere, borettslag, kommuner, fylkeskommuner, selskaper og andre aktører kan søke om grunnlån.

Studentsamskipnader, studentboligstiftelser og andre private kan søke om grunnlån til studentboliger, se pkt. 3 e.

Neste side

Tilbake til innholdsfortegnelsen