12. Rente- og avdragsvilkår

Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

Rente- og avdragsvilkårene fastsettes i samsvar med forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken. https://lovdata.no/forskrift/2015-12-21-1851 og retningslinjen HB 4.B.5 Rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken. http://husbanken.no/brosjyrer/laan/ 

Løpetiden for lån fra Husbanken er normalt 30 år. For kommunalt disponerte utleieboliger, omsorgsboliger og studentboliger kan lån innvilges med inntil 50 års løpetid.

Neste side

Tilbake til innholdsfortegnelsen