11. Kontrakter

Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

I saker med personlig låntaker krever Husbanken at følgende standardkontrakter fra Standard Norge benyttes: 

Byggblankett 3425: Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på forbrukerens tomt. 

Byggblankett 3426: Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Vederlag over 2 G. 

Byggblankett 3427: Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. 

Byggblankett 3428: Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. 

Byggblankett 3429 A: Kontrakt om rett til tomt med byggeklausul for bolig eller fritidsbolig. 

Byggblankett 3429 B: Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på tomt med byggeklausul. 

Ved lån til oppgradering skal det benyttes en av disse standardkontraktene: Forbrukerrådets kontrakt for håndverkertjenester, byggblankett 3501 Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer, byggblankett 3502 Kontrakt om 
arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag mindre enn 2 G eller Avtale om håndverkertjenester på fast eiendom fra Huseiernes landsforbund. 

Kartverkets standardmal for festekontrakter skal alltid benyttes for å tinglyse ny festekontrakt. Kartverkets standardmal «Erklæring om rettighet i fast eiendom» skal benyttes ved søknad om lån til studentboliger, utleieboliger med tilvisingsavtale og utleieboliger med kommunal tildelingsrett.

11.1 Generelt

Søknad om grunnlån sendes Husbanken på skjema: HB 7.S.15/ (selskaper o.l.)/ HB 7.S.16 (personlige lånsøkere) – se søknadsskjema for nødvendige vedlegg. Fra og med 3. mai kan firma, borettslag og kommuner søke elektronisk fra husbanken.no.

Ved kjøp av brukt bolig må kjøpekontrakt vedlegges. Hvis søknaden gjelder bolig med antikvarisk eller kulturhistorisk verdi må det vedlegges anbefaling fra fylkeskonservator.

Festeretten kan ikke sies opp eller overdras uten Husbankens samtykke så lenge det hviler husbanklån på eiendommen. Formuleringen skal tinglyses i Kartverkets standardmal for festekontrakter under pkt. 7 «supplerende tekst».

Husbanken kan kreve at det fremlegges en forhåndstakst eller en verdivurdering fra en uavhengig takstmann sammen med søknaden.

Neste side

Tilbake til innholdsfortegnelsen