Søknad og saksgang - Privatpersoner

Søknadsprosessen

Grunnlån - søkeprosess


Om utfylling av søknadsskjema

For at Husbanken skal kunne behandle din søknad må den være komplett utfylt og inneholde følgende vedlegg:

 • Kontrakt for oppføring av ny bolig
 • Kopi av siste års skattemelding og skatteoppgjør
 • Lønnslipper/inntektsdokumentasjon for siste 3 mnd. (For alle lånesøkere)
 • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital
 • Dokumentasjon på eventuell annen gjeld
 • Original bekreftet kopi av gyldig legitimasjon
 • Fasade- og snitt-tegninger
 • Varmetapsberegning – benytt gjerne Husbankens varmetapskalkulator
 • Byggebeskrivelse

Ved oppgradering av bolig må i tillegg følgende dokumentasjon legges ved søknaden:

 • Kontrakt og detaljert oversikt over oppgraderingsarbeidene med kostnader
 • Forhåndstakst som beskriver boligens verdi etter oppgradering

 ! 

   Det er spesielt viktig å fylle ut pkt. 5 og pkt. 9 i søknaden så detaljert som       
   mulig.

Hvis du har annen relevant informasjon, legg denne ved søknaden. Ved behov for ytterligere dokumentasjon i forbindelse med din søknad, vil Husbanken ta kontakt.

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 13, for mer utfyllende og detaljert informasjon.


Innsending av lånesøknad:

 


 ! 

   Privatpersoner må sende søknaden per post.
   (Årsaken er at søknaden inneholder personsensitive
   opplysninger, som ikke blir kryptert ved sending av e-post)


   Papirsøknad sendes til: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Søknad og vedlegg til søknad sendes inn som digitale filer, og organisert i følgende rekkefølge:

 1. Søknadsskjema
 2. Tegninger
 3. Varmetapsberegning
 4. Øvrige dokumenter

Saksbehandlingstid

Ved mottak av komplett søknad er ordinær saksbehandlingstid 3 uker. I perioder med høy etterspørsel må lengre saksbehandlingstid påregnes. Tilgjengelig rammesituasjon og gjeldende prioriteringskriterier vil kunne påvirke saksbehandlingstiden.


Oversikt over de viktigste lånevilkårene for grunnlånet

 • Løpetid inntil 30 år
 • Mulighet for inntil 8 år avdragsfri periode etter utbetalingstidspunktet (ikke ved utleie eller svak økonomi)
 • Serie- eller annuitetslån
 • Flytende eller fast rente eller en kombinasjon av disse
 • Fastrente i 3, 5, 10 eller 20 år
 • Kvartalsvise eller månedlige betalingsterminer
 • Forfallsdato den 1., 12. eller 20.

Rentevilkår

Grunnlånets rente endrer seg i takt med endringer i det generelle rentenivået. Husbankens rente er normalt lavere enn markedsrenten. 

Les mer om Husbankens lånevilkår

Les mer om Husbankens rente


Utbetaling - Saksgangen videre

Når boligen er ferdig og midlertidig brukstillatelse/ferdigattest er gitt av kommunen, kan det søkes om utbetaling av grunnlånet. Opplysning om prosedyre (Saksgangen videre) vil bli tilsendt sammen med lånetilsagnet.

Søknad om utbetaling
 ! 

   Informasjonen om grunnlånet på Husbankens hjemmesider er ment som 
   generell informasjon og introduksjon til regelverket. Forskrifter,
   retningslinjer og veileder for grunnlånet er gjeldende for saksbehandling og       vedtak.