Kontaktinformasjon - grunnlån

Kontakt med utbygger eller megler

Har du kjøpt bolig av utbygger/megler skal all kontakt fortrinnsvis skje med utbygger/megler


Innsending av lånesøknad:

Utropstegn i sirkelPrivatpersoner må sende søknaden per post.
(Årsaken er at søknaden inneholder personsensitive opplysninger, som ikke blir kryptert ved sending av e-post)

Papirsøknad sendes til: Husbanken. Postboks 1404. 8002 Bodø

Søknad og vedlegg til søknad sendes inn som digitale filer, og organisert i følgende rekkefølge:

  1. Søknadsskjema
  2. Tegninger
  3. Varmetapsberegning
  4. Øvrige dokumenter

 


Kontakt Husbankens regionkontor

Hvis du ikke har kjøpt bolig av utbygger eller megler men bygger selv, kan du ta kontakt med vår nærmeste regionkontor.

Oversikt over Husbankens regionkontor finner du på denne siden.