Viktig om grunnlånet - Kommuner

Kort om grunnlånet

Husbankens grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljøeffektivitet og universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse og skaffe boliger til vanskeligstilte.

Kommuner som søker grunnlån til finansiering av barnehager, omsorgsboliger, sykehjemsplasser og lokaler for omsorgstiltak vil bli henvist til Kommunalbanken.

Kommuner kan søke om grunnlån til finansiering av utleieboliger – både til kjøp og bygging av nye boliger og oppgradering av eksisterende boliger.

Tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger kan gis i kombinasjon med grunnlånet.

For å kunne få grunnlån, må boligen være innenfor Husbankens arealkrav og oppfylle Husbankens kvalitetskrav knyttet til universell utforming og miljøeffektivitet. Noen av disse kvalitetskravene er strengere enn gjeldende byggeforskrifter ( 10)


Søknadsprosessen

Grunnlån - søkeprosess
 ! 

   Informasjonen om grunnlånet på Husbankens hjemmesider er ment som  
   generell informasjon og introduksjon til regelverket. Forskrifter, retningslinjer  
   og veileder for grunnlånet er gjeldende for saksbehandling og vedtak.)