Kriterier for grunnlånet

For grunnlånet prioriteres følgende i 2019:

  • Lån til kommunalt disponerte utleieboliger
  • Lån til studentboliger
  • Pilot- og forbildeprosjekter. 

 Når årets låneramme er brukt opp, gir Husbanken avslag.

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 4

Utropstegn i sirkelPrioriteringen er forskjellig for privatpersoner, bransjeaktører og kommuner. 

 


Arealgrenser ved oppføring av nye boliger

  • Blokkleiligheter: Inntil 90 m²  BRA
  • Enebolig: Inntil 150 m² BRA
  • Enebolig med hybelleilighet(er)/sokkelleilighet(er): Inntil 200 m² BRA
  • To-mannsboliger og enebolig i rekke: Inntil 140 m² BRA

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 8


Betjeningsevne

For utleieprosjekter vil Husbanken vurdere om kostnader og inntjening bygger på et forsvarlig forretningsmessig fundament.

Til hjelp i vurdering av boligkjøpers økonomi anbefaler vi utbygger/megler å benytte vårt månedsbudsjett: Husbankens låne- og livsoppholdskalkulator. I denne kalkulatoren kan det legges inn inntekter, utgifter og simulere hvordan et boligkjøp vil påvirke økonomien til kjøper.

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 5 og 6

Husbankens låne- og livsoppholdskalkulatorKvalitetskrav oppgradering

Man kan få grunnlån til oppgradering ved vesentlig oppgradering som sikrer at boligen(e) blir mer energieffektiv og tilgjengelig. Begge kvalitetene må være tilstede.

Tiltakene må være i tråd med både byggeforskriftene (TEK17) og Husbankens kvalitetskrav.

Ved svært gode oppgraderingstiltak innenfor enten universell utforming eller miljø/energi, kan det aksepteres at prosjektet bare har tiltak innenfor ett av kvalitetsområdene.
Se veileder for oppgradering av bolig med grunnlån Kvalitetskrav oppføring

Husbanken stiller krav til at boligen(e) er mer tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og mer energieffektiv enn kravene i byggeforskriftene ( 17)  

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 7Låneutmåling?

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 9


 
 
 
 
 
 
 
 

Utropstegn i sirkel

Informasjonen om grunnlånet på Husbankens hjemmesider er ment som generell informasjon og introduksjon til regelverket. Forskrifter, retningslinjer og veileder for grunnlånet er gjeldende for saksbehandling og vedtak.