Grunnlån for kommuner

Kommunen kan søke grunnlån til finansiering av kjøp og bygging av nye boliger, eller oppgradering. Grunnlån kan kombineres med tilskudd til utleieboliger.

Søk grunnlån

hengelasKommuner og bransjeaktører søker elektronisk.

Søk grunnlån

Utropstegn i sirkel

Viktig

Fra og med 1. desember 2018 behandler vi kun elektroniske søknader. Det betyr at selskaper, borettslag og kommuner må søke digitalt for å få søknaden behandlet.

For søknad om utbetaling, må du fortsatt benytte søknadskjema:
Søknad om utbetaling (Bokmål) - (Nynorsk)

 sjekkliste med hake

Kriterier for grunnlån

Formål, arealgrenser, kvalitetskrav, låneutmåling etc. 

 nettbrett og hånd

Søknad og saksgang

Kort om søknadsprosessen og saksgangen.

Spørsmålstegn 

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på hva andre lurer på om grunnlån.

Søknad om godkjenning av lånetaker?

Fyll ut søknadskjema og send til Husbanken:
Søknad om godkjenning som lånetaker (Bokmål) (Nynorsk)

Sjekk hvor mye du kan låne med vår lånekalkulator:

Lånekalkulator

Veiledninger og verktøy til deg som skal søke 

Veiledere
Veileder for grunnlån (pdf)
Veileder for oppgradering av bolig (pdf)
Retningslinjer for grunnlån

Verktøy
Varmetapskalkulator
Lånekalkulator

Logo veiviser Bolig for velferd

Logo veiviser Bolig for velferd

Grunnlån og kommunalt disponerte utleieboliger

På Veiviseren.no kan du lese hvordan kommunen kan skaffe egnede utleieboliger som et supplement til kommunens egne boliger, i samarbeid med private tilbydere og Husbanken i et offentlig/privat samarbeid. 

Grunnlån og tilvisingsavtaler
Gjennom en tilvisningsavtale finansieres boligene med grunnlån, og kommunen har tilvisningsrett på opptil 40% av boligene. 

Grunnlån og tildelingsavtaler
Ved en tildelingsavtale finansieres boligene med grunnlån og i tillegg et tilskudd som kommunen har rett til å tildele.