Viktig om grunnlånet - Bransjeaktører

Kort om grunnlånet

Husbankens grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljøeffektivitet og universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse og skaffe boliger til vanskeligstilte.

Grunnlån kan benyttes til finansiering av:

  • Nye nøkterne boliger
  • Utbedring av eksisterende boliger
  • Ombygging av annen bygningsmasse til boliger.   
  • Studentboliger
  • Private barnehager
  • Private omsorgsboliger, sykehjemsplasser og lokaler for omsorgstiltak

For å kunne få grunnlån, må boligen være innenfor Husbankens arealkrav og oppfylle Husbankens kvalitetskrav knyttet til universell utforming og miljøeffektivitet. Noen av disse kvalitetskravene er strengere enn gjeldende byggeforskrifter ( 10)


Bygge eller utbedre bolig?

Grunnlånet kan gis til både utbedring av eksisterende bolig og til bygging av nye boliger.


 ! 

   Søker dere om grunnlån til oppføring av ny bolig eller utbedring av  
   eksisterende bolig, er øvrig informasjon på siden om grunnlån relevant.Selge bolig i godkjent prosjekt?

Utbygger eller megler har ansvar for å bistå kjøper med informasjon om finansiering i Husbanken og utfylling av søknader og andre lånedokumenter.

 

Når kontrakt med kjøper er signert skal utbygger/megler sørge for at søknaden «Søknad om godkjenning som låntaker HB7.S07»  fylles ut og sendes til Husbanken.  


 ! 

   Utbygger eller megler har ansvar for å bistå kjøper med informasjon og
   utfylling av søknader og andre lånedokumenterOverholdelse av Igangsettingsregelen

Prosjekter som får tilsagn fra Husbanken skal igangsettes innen 3 mnd. etter at tilsagnet er gitt. Hvis dette ikke skjer faller tilsagnet bort.


Søknadsprosessen

Grunnlån - søkeprosess
 ! 

   Informasjonen om grunnlånet på Husbankens hjemmesider er ment som  
   generell informasjon og introduksjon til regelverket. Forskrifter, retningslinjer  
   og veileder for grunnlånet er gjeldende for saksbehandling og vedtak.