Nye muligheter med Husbankens grunnlån til studentboliger

Fra april i år ble private utbyggere og studentsamskipnader likestilt ved bygging av studentboliger.

Nå kan også private utbyggere bygge studentboliger med de samme tekniske krav til byggverk som det er til studentsamskipnader og studentboligstiftelser.
I praksis betyr dette at det ikke lenger er et krav om at 100 prosent av boligene skal ha universell utforming. Det er tilstrekkelig at 20 prosent av boenhetene i et prosjekt har universell utforming. Det skal også være ett tilgjengelig toalett for bevegelseshemmede i alle etasjer i bygninger der det er krav til heis. Forutsetningen er at det tinglyses en heftelse på eiendommen som sier at boligen skal benyttes til utleie for studenter i minimum 20 år fra ferdigattest eller at midlertidig brukstillatelse gis.
Les mer om boliger tilrettelagt for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Tilskudd kun for studentsamskipnader og studentstiftelser

Tilskuddet til studentboliger tildeles fra Kunnskapsdepartementet og er fortsatt forbeholdt studentsamskipnader og godkjente studentboligstiftelser. Hvert år når statsbudsjettet foreligger sender departementet ut en invitasjon til disse om å søke. Men det er stor etterspørsel og ikke alle søknader blir innvilget. Det settes en kostnadsgrense på 600 000 kroner pr. boenhet. (700 000 i pressområder) 
Veileder for tilskudd til studentboliger

Studentboliger prioritert  ved grunnlånstildeling

I revidert statsbudsjett og tillegg til Husbankens tildelingsbrev for 2013 sies det at studentboliger er et av formålene som skal prioriteres høyere enn ordinære boliger innenfor rammen for grunnlånet.
Les mer om Husbankens grunnlån

248 nye studentboliger finansiert med grunnlån i Oslo

I disse dager flytter studenter inn i 284 nye studentboliger i gamle Bergene sjokoladefabrikk på Rodeløkka i Oslo. Hele prosjektet er finansiert med 80 prosent grunnlån fra Husbanken.
Lånet dekket både kjøp av bygningen og utbedring/ ombygging av bygningsmassen. Resultatet er gode hybler med en rimelig leie og en akseptabel inntjening for utbygger.
 
 
284 nye studentboliger i gamle Bergene sjokoladefabrikk i Københavngaten i Oslo

 

FAKTA om Københavngaten 10 AS

  • 284 studentboliger
  • Grunnlån kr 322 432 000
  • Tilskudd kr 0
  • Kostnader (kjøp og ombygging): 20 492 kr. pr. m² BRA. Dette er lave kostnader pr m² for bygg av denne standard og med en slik beliggenhet