Søknad og saksgang

Kort om grunnlånet

Husbankens grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljøeffektivitet og universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse og skaffe boliger til vanskeligstilte.

For å kunne få grunnlån, må boligen være innenfor Husbankens arealkrav og oppfylle Husbankens kvalitetskrav knyttet til universell utforming og miljøeffektivitet. Noen av disse kvalitetskravene er strengere enn gjeldende byggeforskrifter ( 10)


Bygge eller utbedre bolig?

Grunnlånet kan gis til både utbedring av eksisterende bolig og til bygging av nye boliger.


Søknadsprosessen

Grunnlån - søkeprosess


Selge bolig i godkjent prosjekt?

Utbygger eller megler har ansvar for å bistå kjøper med informasjon om finansiering i Husbanken og utfylling av søknader og andre lånedokumenter.

Når kontrakt med kjøper er signert skal utbygger/megler sørge for at søknaden «Søknad om godkjenning som låntaker HB7.S07»  fylles ut og sendes til Husbanken .


Overholdelse av Igangsettingsregelen

Prosjekter som får tilsagn fra Husbanken skal igangsettes innen 3 mnd. etter at tilsagnet er gitt. Hvis dette ikke skjer faller tilsagnet bort.


Oversikt over de viktigste lånevilkårene for grunnlånet

  • Løpetid inntil 30 år
  • Avdragsfri periode inntil 8 år etter utbetalingstidspunktet
  • Serie- eller annuitetslån
  • Flytende eller fast rente eller en kombinasjon av disse
  • Fast rente i 3, 5, 10 eller 20 år
  • Kvartalsvise eller månedlige betalingsterminer
  • Forfallsdato den 1., 12. eller 20.

Rentevilkår

Grunnlånets rente endrer seg i takt med endringer i det generelle rentenivået. Husbankens grunnlånsrente er normalt lavere enn markedsrenten. 

Les mer om Husbankens lånevilkår

Les mer om Husbankens rente


Utbetaling - Saksgangen videre

Når boligen er ferdig og midlertidig brukstillatelse/ferdigattest er gitt av kommunen, kan det søkes om utbetaling av grunnlånet. Opplysning om prosedyre (Saksgangen videre) vil bli tilsendt sammen med lånetilsagnet.

Søknad om utbetaling
 ! 

   Informasjonen om grunnlånet på Husbankens hjemmesider er ment som generell
   informasjon og introduksjon til regelverket. Forskrifter, retningslinjer og veileder for 
   grunnlånet er gjeldende for saksbehandling og vedtak.